Ks. Michał Woźnicki SDB na policji

12.07.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB był wezwany na policję w charakterze świadka.
Na komisariacie okazało się, że policjant chce przesłuchać Kapłana w charakterze podejrzanego…
Podczas wizyty na policji Kapłana wspierali modlitwą wierni, którzy modlili się przed komisariatem.
Ogłoszenia Ks. Michała Woźnickiego SDB z 12.07.2021 r. – do odsłuchania tutaj.