Ks. Michał Woźnicki SDB na policji

16.06.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB wzywany był na Komisariat Policji Poznań Stare Miasto w celu przesłuchania jako podejrzany o znieważenie policjanta.
Kapłan informował o niemal 4-godzinnej wizycie na komisariacie w ogłoszeniach w dniu 16.06.2021 r. do odsłuchania tutaj