Medal od posoborowych posoborowców

28.09.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB  odczytał i skomentował list – wezwanie dla Kapłana “do stawienia się w siedzibie Metropolitalnego Sądu Duchownego przy ul. Ostrów Tumski 5 w Poznaniu (Polska) w dniu 30 października 2021 r. o godz. 10:00 wcelu przedstawienia ks. Michałowi Woźnickiemu oskarżenia, zebranych dowodów i udzielenia możliwości obrony, także przy pomocy patrona kościelnego, wobec wniesionych wobec niego oskarżeń o popełnienie przestępstw o których mowa w kan. 1364 par 1, 1371 n 1 i 2, 1373 oraz 1384 KPK/1983”

W dokumencie napisano m.in. że.
“z przeprowadzonych dochodzeń wynika, że ks. Woźnicki publicznie krytykuje Konstytucje, Dekrety i Deklaracje Soboru Watykańskiego II; odzruca jako bezprawną celebrację Eucharystii według Missale Romanum ogłoszonego przez św. Pawła VI w dniu 6 kwietnia 1969 r.; otwarcie krytykuje nauczanie Ojca Świętego i Biskupów; podczas przepowiadania używa obraźliwych określeń wobec władz kościelnych; z pogardą i szyderstwem upublicznia decyzje podjęte wobec niego przez Przełożonych i otwarcie im się sprzeciwia; publicznie ujawnia swoje idee za pomocą internetu, rozpowszechniając skandal i zamieszanie wśród wiernych.”

Nową figurę Św. Michała Archanioła w Kaplicy -Celi Ksiądz Michał Woźnicki SDB uważa wprost jako odpowiedź na te pisma.
Słowo Kapłana na ten temat  do odsłuchania tutaj

Oficjalne pisma, które Ksiądz Michał Woźnicki SDB traktuje jak medal od posoborowych posoborowców, do odczytania- pobrania poniżej: