Modlitwa przy grobach zmarłych zaangażowanych w zmaganie o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim

W niedzielę 6 listopada 2020 r, po Mszy Św. Ks. Michał Woźnicki SDB udał się wraz z wiernymi do Warszawy na groby zmarłych zaangażowanych za życia w sprawę przywrócenia Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Modlitwy i słowo Kapłana , przy grobie Pani Marii Sęczykowskiej Bojar do odsłuchania tutaj.
Ksiądz Woźnicki na Cmentarzu Powązkowskim mówił m.in.
“Przyjeżdżamy, by zapalić znicz (to dla żyjących), złożyć modlitwę(…) wraz z łaską uzyskiwania odpustów- łaskę odpustu zupełnego, w Oktawie Wszystkich Świętych, a jednocześnie po ludzku pamięć, wdzięczność, że wśród osób, które na Wroniecką przybywały na Mszę Św. była Pani Maria Sęczykowska Bojar, która wiele serca, wiele trudu , wiele pracy poczyniła dla sprawy obrony, przywracania Mszy Św. w rycie rzymskim.”
Modlitwa u bramy zamkniętego Cmentarza Północnego, na którym znajduje się grób Pani Genowefy Broniarek do odsłuchania tutaj.

Po modlitwach Kapłan i wierni udali się do domu w okolicy, gdzie życzliwy gospodarz podjął przybyłych posiłkiem. Przy stole była też okazja do rozmów na ważne tematy dotyczące stanu Kościoła, a także sytuacji kapłanów i wiernych- katolików, związanych z Mszą Św. w rycie rzymskim.