Na Policji, do Policji, na Policję…

Kolejni wierni z Wronieckiej są wzywani do składania zeznań w licznych sprawach związanych z interwencjami Policji wzywanej bezpodstawnie (co potwierdzają już postanowienia sądu) przez księży Salezjanów z Wronieckiej 9.

W piątek 19.02.2021 r. Pan Jakub Zygarłowski składał zeznania w badanej przez prokuraturę sprawie “przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji” podczas interwencji 19, 20 i 21 października 2020 r. , kiedy to policjanci wezwani przez Salezjanów – przez Ks. Dawida, bezprawnie wtargnęli do Kaplicy-Celi.
W wyniku interwencji Policjanci w brutalny sposób, w trakcie nabożeństwa, wytargali sprzed ołtarza Księdza Michała Woźnickiego SDB, zakłuli Kapłana w kajdanki i zawieźli na Komisariat, podobnie uczynili z ministrantem.

Lista zarzutów wobec policjantów jest długa…
– bezprawne wtargnięcie do prywatnego mieszkania Ks. Michała Woźnickiego SDB
– naruszenie miru domowego
– zakłócanie kultu religijnego
– obraza uczuć religijnych Kapłana i wiernych
– brak zgodnego z procedurą przedstawienia się przez policjantów
– brak podania przez policjantów faktycznej podstawy interwencji
– naruszenie nietykalności cielesnej Ks. Woźnickiego SDB i ministranta
– naruszenie dóbr osobistych Ks. Woźnickiego SDB i wiernych
– nieuzasadnione użycie siły (duszenie, przyciskanie do ziemi, wleczenie po schodach, wykręcanie rąk, skucie w kajdanki, osadzenie w celi)
– kierowanie przez policjanta – dowódcę – gróźb karalnych
– nakłanianie do poświadczenia nieprawdy w protokole zatrzymania
– bezpodstawne wzywanie przez policjantów karetki pogotowia
– naruszenie roty przysięgi policyjnej
– nadużycie swoich uprawnień
– wprowadzenie w błąd obywateli (wiernych) w kwestii “prawa” (dot. obostrzeń), które jak było wiadomo w dniu zdarzenia, a teraz potwierdzają to postanowienia sądów prawem nie było
– narażenie Skarbu Państwa na nieuzasadnione koszty
– próba zmiany zarzutów w trakcie prowadzonego śledztwa


W środę 17.02.2021 r. Pani Lucyna Gembarzewska pisała obszerne pismo w sprawie interwencji policji w dniu 02.01.2021 r. kiedy to księżom Salezjanom przeszkadzało … kolędowanie.
W piśmie zawarte zostało wiele aspektów związanych ze zmaganiem Ks. Michała Woźnickiego SDB oraz wiernych o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do Salezjańskiego Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Autorka wskazała liczne, niegodne działania księży Salezjanów z Ks. Dyrektorem Arkadiuszem Szymczakiem na czele.