Oddalenie apelacji od wyroku o eksmisję. Modlitwa o kary Boże.

11.11.2021 r. W święto narodowe Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał wydany w dniu 3 listopada 2021r. wyrok w sprawie “z powództwa Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu (…) przeciwko Michałowi Woźnickiemu o opróżnienie i wydanie lokalu”
Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Małgorzata Wiśniewska na posiedzeniu niejawnym oddaliła wniesioną przez Księdza Woźnickiego apelację.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB po odczytaniu wyroku wygłosił słowo oraz kazanie, w którym m.in, mówił: “Dziś w święto narodowe i państwowe trzeba to powiedzieć: Wojtyła niszczył i zniszczył Kościół i Polskę. Chrystusowy Kościół i katolicką Polskę (…) bo zabrał nam Mszę św. w rycie rzymskim…”
Kapłan modlił się też przy modlitwie różańcowej oraz przed drzwiami salezjańskiego kościoła o zesłanie kar Bożych na tych, którzy walczą z Bogiem i Kościołem.
Słowo, Kazanie, modlitwa przed różańcem oraz modlitwa u drzwi kościoła do odsłuchania tutaj