Tama we Włocławku- miejsce wrzucenia ciała Ks. Jerzego Popiełuszki, który poniósł męczeńską śmierć

11.11.2021 r. , w święto narodowe, po porannej Mszy Św. podczas której Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał wyrok oddalający apelację od wyroku eksmisji, Kapłan udał wraz z wiernymi się do Matki Bożej w Gietrzwałdzie.
Kapłan w pierwszej kolejności pojechał do Włocławka, gdzie na tamie nad Wisłą modlił się w miejscu gdzie wrzucono , oraz w miejscu, gdzie wyłowiono ciało Księdza Jerzego Popiełuszki, który zginął męczeńską śmiercią w 1984 roku zabity przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
Modlitwa Księdza Michała Woźnickiego SDB –  do odsłuchania tutaj

Ksiądz Popiełuszko został uprowadzony w dniu 19 października…
19 października tyle, że 2020 roku funkcjonariusze policji brutalnie wyciągali sprzed ołtarza modlącego się w szatach liturgicznych Księdza Michała Woźnickiego SDB.
Dowódca oddziału policji podczas aresztowania pana ministranta, zatrzymanego razem z Kapłanem, w samochodzie policyjnym mówił, że jest synem UB-eka i wskazywał na datę “dzisiejszą datę” – 19 października nawiązując do daty uprowadzenia Księdza Popiełuszki i z rozrzewnieniem mówił, że “to były czasy”, mówił, że gdybyśmy żyli w tamtych czasach to “inaczej byśmy rozmawiali”.
Słowa te odnosił do zatrzymania Księdza Michała Woźnickiego SDB.