Odpowiedź na Postanowienie Sądu Cywilnego w sprawie o eksmisję Kapłana

Podczas ogłoszeń wygłoszonych 16 września 2020 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał swoją odpowiedź na Postanowienie Sądu o zamiarze do zamknięcia rozprawy i wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym (…) do odsłuchania tutaj