Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek miesiąca

Pierwszy Czwartek miesiąca – dziękujmy Panu Bogu za dar Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa i módlmy się o nowe powołania kapłańskie wierne Tradycji.
Kazanie Ks. Michała Woźnickiego SDB z 04.03.2021 r.- do odsłuchania tutaj

Pierwszy Piątek miesiąca – czyńmy ekspiację Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Kazanie Ks. Michała Woźnickiego SDB z 05.03.2021r.- do odsłuchania tutaj