Pisma z Sądu Rejonowego w sprawie o eksmisję Księdza Michała Woźnickiego SDB z Kaplicy-Celi

W dniu 9 września 2020 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB odebrał z poczty list polecony z Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto zawierający dwa pisma
“w sprawie z powództwa Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przeciwko Michałowi Woźnickiemu. Opróżnienie lokalu mieszkalnego (…)”

1. Postanowienie z 27 sierpnia 2020 r. o oddaleniu wniosku dowodowego powoda o przeprowadzenie dowodu z nagrania z płyty CD złożonej wraz z pismem procesowym z dnia 20 grudnia 2020 r.

2. Pismo z 31 sierpnia 2020 r. mówiące iż: na podstawie art. 15 ZZS, ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem cowid 19 (…) informuje (…) że, (…) Sąd zmierza do zamknięcia rozprawy i wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym (…)

Pełne teksty pism Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał podczas ogłoszeń w dniu 9 września 2020 do odsłuchania tutaj
W ogłoszenia Kapłan mówił też o nienawiści…