“Posoborowa sekta niszczy zwyczaje i prawa Kościoła”

25 kwietnia Ksiądz Michał Woźnicki odniósł się w kazaniu do “”obwieszczeń” na temat sekt, wywieszonych bodaj dzień wcześniej w wielu miejscach na terenie Domu Salezjańskiego przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Kazanie do wysłuchania tutaj