Profanacja miejsca przed figurą Matki Bożej przez pracownika salezjańskiego

W niedzielę 8.05.2022 r. po rannej Mszy Św. i wygłoszonej katechezie Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi udał się na Nabożeństwo Majowe na dziedziniec Domu Salezjańskiego przed figurę Matki Boskiej .

Miejsce modlitwy zostało sprofanowane przez pracownika salezjańskiego- Pana Zbigniewa, który zawiesił na suchym pieńku, bezpośrednio przed figurą Matki Bożej, maskę przeciwgazową (której wcześniej używał- strasząc- wobec Kapłana i wiernych)

Na chodniku przed figurą pan Zbigniew specjalnie rozrzucił zgnite banany – wyglądające jak odchody, oraz ustawił starą doniczkę .

Dzień później zgnite banany nadal leżały przed figurą Matki Bożej, a dwa dni później Pan Zbigniew specjalnie, aby utrudnić modlitwę ustawił przed figurą Matki Bożej taczkę z ziemią i starą cegłę ustawioną na pojemniku.
Obrzydliwą, brudną maskę przeciwgazową przewiesił na szczyt suchego pniaka.

Salezjanie nie reagują na te jawne akty profanacji miejsca modlitwy, przed figurą Matki Bożej.