Dr St. Krajski oraz Ks. T. Jochemczyk- odniesienie Ks. Woźnickiego SDB do ich słów.

“Przed bliskim Bożym sądem” – odniesienie Ks. Woźnickiego SDB do słów Dra Stanisława Krajskiego oraz do słów i intencji Ks.Tomasza Jochemczyka.

Pan Doktor Stanisław Krajski w swojej wypowiedzi z 28.02.2020 odniósł się (bez podania imienia i nazwiska Księdza) do wypowiedzi Księdza Michała Woźnickiego SDB z dnia 12.02 br. w której to Ksiądz Michał komentuje słowa Księdza Tomasza Jochemczyka o „wielkim świętym” Janie Pawle II.
Owa wypowiedz Księdza Jochemczyka w programie Brzytwa z dnia 11 lutego br. do odsłuchania tutajKsiądz Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach z 02.03.2020 wygłosił Słowo w tej kwestii- do odsłuchania – tutaj