Salezjanie skutecznie niszczą zamek do Kaplicy-Celi

29.11.2020 r. Księża Salezjanie – niszczą skutecznie zamek do Kaplicy -Celi
W niedzielę wieczorem Ks. Michał Woźnicki SDB nie może dostać się do swojego mieszkania.
Godzinne próby wydłubania z zamka najprawdopodobniej chemoutwardzalnego kleju nie dają rezultatu. ( do obejrzenia tutaj )
Ksiądz zmuszony jest spędzić noc poza Domem Salezjańskim.