Salezjanie trzeci dzień z rządu wzywają podczas Mszy Św. Policję

W środę 21.10.2020r. podczas Ofiary Mszy Św. w rycie rzymskim, którą Ksiądz Michał Woźnicki SDB składał Panu Bogu w Kaplicy-Celi znajdującej w mieszkaniu Kapłana w Salezjańskim Domu Zakonnym przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu na korytarzu przed Kaplicą-Celą znów pojawili się policjanci zawezwani przez współbraci Salezjanów.


Aby trzeci dzień z rzędu nie doszło do profanacji Pana Jezusa w Tabernakulum, aby nie doszło do kolejnej profanacji Kaplicy-Celi Ksiądz Michał Woźnicki SDB bezpośrednio po Mszy Św. nie wyszedł z Kaplicy-Celi ale pozostał w niej i rozpoczął Nabożeństwo 40-godzinne jako ekspiacja za profanacje dokonane przez Salezjanów i policjantów.


Salezjanie zamontowali przed drzwiami Kaplicy-Celi kamerę, aby kontrolować to, co się dzieje w środku. Ks. Jacek Bielski wraz z policją kontrolowali Kapłana i wiernych, kontrolowali drzwi Kaplicy- Celi. W związku z tym nikt z wiernych nie mógł już opuścić Kaplicy-Celi z nadzieją, że będzie mógł tam wrócić.


Samochód policyjny długie godziny stał przed wejściem na teren Salezjańskiego Domu Zakonnego. Stał pod wizerunkiem Błogosławionej Poznańskiej Piątki Oratorain, Męczenników Salezjańskich. Co jakiś czas w okienku Kaplicy Celi pojawiali się policjanci.