Samobójstwo? Nie idź tą drogą!!!

05.01.2022 r. w wigilię Święta objawienia czyli Trzech Króli podczas ogłoszeń Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do zagadnienia SAMOBÓJSTWA, Kapłan mówił m.in.:

“Trzeba odrzucić myśl o samobójstwie, raz na zawsze i skutecznie i codziennie tę decyzję odrzucenia i wyrzeczenia się samobójstwa odnawiać, przynajmniej rano i wieczorem w pacierzu. Myśl o samobójstwie i kierowanie myśli ku samobójstwie jest od diabła. Diabeł kusi ku samobójstwu, bo to jego tryumf. Trzeba się tych myśli wyrzec i wyrzekać ich tak, jak wyrzekamy się diabła. Raz na zawsze i nieustannie, kiedy przyjdzie pokusa do samobójstwa albo myśl wokół tematu samobójstwa. Z wiary, nadziei i miłości, posiadania i praktykowania cnót Boskich przyjdzie umiłowanie i radość życia.
Żyj cnotliwie to pokusy diabelskie ku samobójstwu ustaną. Zacznij walczyć ze złem, sprzeciwiać się złu walką i walczyć o realizację dobra, a otrzymasz od Pana Boga dar pokoju, radość i umiłowanie życia. Odwagi! Trzeba walczyć!”

W taką drogę NIE WOLNO się człowiekowi udawać, choćby widział, że to jest podróż za gwiazdą.
Musimy o tym mówić w kontekście życia w posoborowiu, gdzie wszyscy jesteśmy oszukani co do religii.
Mamy przedstawioną fałszywą religię jako prawdziwą. Religię, kult i dyscyplinę życia, a właściwie jej brak. Brak ascezy katolickiej. Czyli pewnego rodzaju miękkość wobec zła”

Fragment ogłoszeń na ten temat Księdza Michała Woźnickiego SDB z 05.01.2022 r.- do odsłuchania tutaj.