V Niedziela Pozostała po Objawieniu Pańskim, 07.11.2021 r.

Ogłoszenia z 7.11.2021 r. Księdza Michała Woźnickiego SDB na V Niedzielę Pozostałą po Objawieniu Pańskim do odsłuchania tutaj
Kapłan mówił m.in. o:
– wspomnienie śp .Jerzego Zygarłowskiego “najwierniejszego z wiernych” walczącego o przywrócenie Mszy Św.- w drugą rocznicę śmierci
– jak wierni przychodzący do Kaplicy-Celi winni zachowywać się wobec Kapłana i wobec siebie .     
-zerwanie 15 tabliczki z roweru przez  Ks. Jacka Bielskiego 
Podczas Kazania Ks. Michał Woźnicki SDB odczytał pierwszą część listu Arcybiskupa  Carlo Marii Vigano z 28 sierpnia 2021 na temat wielkiego resetu i nowego porządku świata- do odsłuchania tutaj

Kazanie Księdza Jacka Bałemby SDB na V Niedzielę Pozostałą po Objawieniu Pańskim “O czyśćcu” – do odsłuchania tutaj