W przededniu sądu po słowo i pasterskie błogosławieństwo do JE Ks. Abpa Jana Pawła Lengi

28.10.2021 r. w święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Ksiądz Michał Woźnicki SDB udał się do Lichenia po słowo i pasterskie błogosławieństwo do JE Ks. Abpa Jana Pawła Lengi.
Ks. Woźnicki wygłosił wiernym słowo na ten temat 29.10.2021 r. – do odsłuchania tutaj

Wybrane fragmenty:
Ks. Woźnicki przytaczał słowa JE Księdza Arcybiskupa:
“Pamiętaj,(…) jak masz jakieś słowo jako kapłan do powiedzenia – musisz je powiedzieć, nie możesz go zatrzymać”
“Wychodzi na to, (…) że wzięli sobie Ciebie, żeby na Tobie spróbować jak to będzie z wywalanymi kapłanami.”
“Gdybyś był tak jak oni są, to by Cię trzymali przy sobie. Jesteś inny- muszą Cię wyrzucić.”
Ksiądz Woźnicki poinformował też:

“Otrzymałem od Księdza Arcybiskupa błogosławieństwo na stanięcie w sprawie Bożej przed tym sądem.”

Po ponad 3,5-godzinnej rozmowie z JE Księdzem Arcybiskupem Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił Drogę Krzyżową na licheńskiej Golgocie – do odsłuchania tutaj.
Ksiądz Woźnicki modlił się też w kaplicy Siostry Faustyny, gdzie 9 sierpnia 2016 roku, na zakończenie warsztatów Art Celebrandi, odprawił pierwszą w swoim życiu Mszę Św. w rycie rzymskim.