Wezwanie wiernych Katolików do Poznania na Wroniecką

W pierwszych godzinach Nabożeństwa 40-godzinnego Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił do wiernych słowa:
“Módlmy się, żeby Pan Bóg przysłał tu Obrońców, Żołnierzy Chrystusowych, którzy staną w obronie Wronieckiej, Pana Jezusa – tu.
Sinych mężczyzn, mężów Bożych, rodziny katolickie, niewiasty, dzieci, które będą upraszać, żeby Pan Jezus był tu szanowany, przebłagiwać, że nie był przez Salezjanów,
jako ekspiacja za profanacje dokonane przez szwadrony policjantów, przez Kapłanów Salezjanów Ks. Arkadiusza Szymczaka (kradzież kaplicznego dzwonu), Ks. Dawida Nowaka (zakłócanie głośną muzyką Mszy Św.), Ks. Jacka Bielskiego, (atak gazem na Kapłana i wiernych podczas Mszy Św. w Kapicy-Celi), Ks. Jerzego Glabasa (oblanie wiadrem wody z okna Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie podczas procesji, Inspektora Salezjańskiego Ks. Jarosława Pizonia. (…)
Ekspiacja za grzechy profanacji kultu, miejsca, gdzie ołtarz z relikwiami męczenników.(…)
Ufamy, że w końcu przybędzie Biskup. Choćby jeden! (…)”
Słowo Kapłana na ten temat do wysłuchania tutaj

Na wezwanie Kapłana pod figurkę Matki Bożej znajdującej się na terenie Salezjańskiego Domu Zakonnego. pod oknem Kaplicy-Celi zaczęli z różnych zakątków Polski przybywać wierni katolicy, którzy całą noc mimo niskich temperatur spędzili na modlitwie pod figurką.

Wierni, którzy już do tej pory przybyli na wezwanie Księdza Michała Woźnickiego SDB dostarczyli Kapłanowi i wiernym modlącym się w Kaplicy-Celi niezbędny prowiant na kolejne godziny trwania w modlitwie.
Pakunek został na lince wciągnięty przez okno do mieszkania Kapłana na II piętrze.