Wiary i kultu bronić ofiarniej niż ojczyzny

26.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim, sprawowana przed wyjściem “30 Pieszej Pielgrzymki w obronie Mszy Św.” wygłosił kazanie “Wiary katolickiej i kultu katolickiego należy bronić nam ofiarniej niż ziemskiej ojczyzny.” – do odsłuchania tutaj

Kapłan podczas kazania mówił m.in.:
– “Jako Polacy jesteśmy dotknięci wiadomością o wojnie w bezpośredniej bliskości, gdzie jako Polacy mamy tytuł zapytać: w której kolejności jesteśmy my?”

– “Dla obrony ziemskiej ojczyzny żołnierze (…) i cywile są gotowi oddać życie- przelać krew.”

– “My jako katolicy (…) mamy tytuł bronić ojczyzny do przelewu krwi, utraty życia jeżeli jesteśmy gotowi budować w niej, na ziemi, Królestwo Boże”

– “Ojczyzny bronić do przelewu krwi.
To na jaki sposób my katolicy jesteśmy gotowi bronić Chwały Bożej i na jaki sposób broniliśmy przez ostatnie, minione pół wieku i więcej?
Na jaki sposób bronili: nasze babcie, nasi dziadkowie, rodzice, nasi drodzy kapłani, drodzy biskupi, bohaterowie- w Polsce tym większą tradycję mamy: jeden- Prymas Tysiąclecia, drugi jako papież: “wielki-największy z rodu Polaków”? W jaki sposób na ziemi polskiej została obroniona wiara katolicka, doktryna katolicka, kult katolicki?”

Całe Kazanie Księdza Michała Woźnickiego SDB– do odsłuchania tutaj

Na początku kazania, nawiązując do odbywającej się w tym dniu, trzydziestej już pieszej pielgrzymki do Tulec: o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu, Kapłan wskazywał: “Pan Bóg swój czas ma i (swój) sposób wysłuchania modlitwy”

Po wygłoszeniu kazania kapłan, ze względu na niedyspozycję, musiał na kilka minut odejść od ołtarza. Do tej sytuacji Ksiądz Woźnicki odniósł się tego samego dnia w Tulcach podczas słowa głoszonego do pielgrzymów – do odsłuchania tutaj