“Wieczór Cecyliański” w Oratorium Św. Józefa we Wrocławiu.


We wtorek 22 listopada 2022 r., podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim, Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas ogłoszeń przypomniał wiernym o “Wieczorze Cecyliańskim” w Oratorium Św. Józefa we Wrocławiu.
Kapłan mówił m.in.:
“…przypomnienie i zachęta (…) gdyby ktoś z czcigodnych wiernych- choćby jedna dusza, daj Boże będzie więcej- chciała, chciały pojechać do Wrocławia z tytułu i poświęcenia organów i z tytułu słowno-muzycznego “Wieczoru Cecyliańskiego”, o którym to informuje na stronach Actualia Ks. Jacek Bałemba, należy takie informacje sprawdzić.
Czy nie jest tak, że ma to walor zaproszenia.
Gdyby ktoś z czcigodnych wiernych chciał jechać- niech jedzie z moim błogosławieństwem.
Byleby się umieć dostosować do tych warunków, które Kapłan Ksiądz Jacek Bałemba daje wiernym, którzy się do Oratorium Św. Józefa udają, o czym mogę bezpośrednio wiedzieć, że jeżeli mają jakikolwiek związek z moją osobą to są zobowiązane do milczenia.
Czyli, gdyby wówczas być, to ucieszyć się swoją obecnością, daj Boże ucieszyć też Kapłana.
… jako Kaplan proszę czcigodnych wiernych o obecność.”
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB z 22.11.2022r. dotyczące “Wieczoru Cecyliańskiego”- do odsłuchania tutaj.

Po Mszy Św. Kapłan wygłosił Katechezę “O pokorze” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

W odpowiedzi na Ogłoszenia Kapłana dwoje wiernych (Pan ministrant z Panią Dorotą) udali się do Oratorium Św. Józefa we Wrocławiu na wieczorna Mszę Św. w rycie rzymskim sprawowaną przez Księdza Jacka Bałembę SDB.
Po Mszy Św., wypominkach i Różańcu Ksiądz Bałemba poświęcił organy, po czym odbył się słowno-muzyczny “Wieczór Cecyliański”, podczas którego wierni mieli okazję usłyszenia tekstów przybliżających postać Św. Cecylii, znaczenie modlitwy śpiewem – psalmodią i hymnodią – oraz nawiązanie do duchowych aspektów śpiewu.
Ksiądz Jacek Bałemba SDB wykonał też kilka preludiów ze Zbioru 225 łatwych preludiów na organy lub harmonium w najwięcej używanych tonacjach dur i moll Ks. Antoniego Chlondowskiego SDB.
Na zakończenie odśpiewany został Apel Jasnogórski, po którym Kapłan wygłosił Słówko salezjańskie.