Wypuszczenie ministranta z więzienia

W piątek 25.06.2021 r. ok. godz. 10:00 Pan ministrant Jakub Zygarłowski został wypuszczony na wolność z więzienia po odsiedzeniu kary pozbawienia wolności rzekomo za uporczywe lekceważenie sądu…
Pan ministrant spędził trzy dni w przejściowej celi 209 na oddziale A-3 Aresztu Śledczego przy ul. Młyńskiej w Poznaniu.

na poglądowym zdjęciu zaczerpniętym z internetu drugie dolne okno po prawej stronie to najprawdopodobniej okno celi nr 209 lub bliźniaczej celi piętro wyżej.

Po dotarciu przed gmach sądu Kapłan, wierni i wypuszczony na wolność więzień odmówili Różaniec dziękując Panu Bogu za minione trzy dni

Po zmówionej modlitwie Pan ministrant opowiedział o rozprawie, aresztowaniu, bezprawnych działaniach policjantów, kłamstwach związanych z podpisaniem protokołów oraz o trzydniowym pobycie w urągających człowiekowi warunkach w więzieniu.

Upodlenie człowieka, smród, brud, dotkliwe ugryzienia wszechobecnych pluskiew, kłamstwa strażników więziennych, marnotrawstwo, nieprawidłowości w systemie więziennymi, niesprawiedliwość i krzywda ludzka, a także najważniejsze – łaska płynąca z możliwości opowiedzenia się po stronie Pana Jezusa i dania świadectwa przed personelem więzienia i współwięźniami – relacja Pana ministranta-  do odsłuchania tutaj

Kapłan i wierni przez trzy dni dawali świadectwo wiary przed gmachem sądu – na zakończenie trzech dni modlitwy odśpiewana została pieśń ku czci Matki Bożej.

Wieczorem, podczas Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił kazanie
“Polska nie jest katolicka. Ludzi łączy grzech” do odsłuchania tutaj
Również w sobotę rano Kapłan nawiązał w kazaniu do spraw związanych z sądem i więzieniem do odsłuchania tutaj