05.01.2022 r. Ogłoszenia: nocne telefony, Krucjata, pisma z Sądu, Prokuratury i Policji

05.01.2022 r. podczas ogłoszeń Ks. Michał Woźnicki SDB mówił m.in:

O człowieku, który w ostatnich dniach kilkadziesiąt razy niepokoił Kapłana i Pana ministranta dzwoniąc w ciągu dnia ale i też w środku nocy z numeru telefonu 578-200-132. Osoba ta czyniła to mimo przesłania sms-em przez Pana ministranta wiadomości, iż nie życzy sobie takich telefonów.

Kolejna osoba przystąpiła do Krucjaty w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim.
Pan Robert Pawłowski z Milton, z Anglii przysłał swoje zobowiązanie z 05.12.2021r o uczęszczaniu do końca życia w katolickim kulcie- Mszy Św. w rycie rzymskim.
Więcej wiadomości na temat możliwości przystąpienia do Krucjaty znajduje się w zakładce Walka o Mszę Św., na stronie Krucjata w obronie Mszy Św. 

Ksiądz Woźnicki odczytał również pisma odebrane dzień wcześniej z poczty.

– z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto pismo z 01.12.2021 o wszczęciu dochodzenia nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Poznan Stare Miasto w sprawie:
1. kierowania gróźb karalnych w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 w dniu 05.10.2021r. poprzez trzymanie noża i przykładanie go do brzucha Księdza Michała Woźnickiego i Jakuba Zygarłowskiego (przez działającego na zlecenie i za wiedzą i akceptacją księży salezjanów pracownika salezjańskiego- Pana Zbigniewa)
2. złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego w Poznaniu przy ul. Wronieckiej w okresie od lipca do 17 listopada 2021r (przez działającego na zlecenie i za wiedzą i akceptacją księży salezjanów pracownika salezjańskiego- Pana Zbigniewa)
3. naruszania nietykalności cielesnej oraz znieważenia grupy osób z powodu ich przynależności wyznaniowej (przez działającego na zlecenie i za wiedzą i akceptacją księży salezjanów pracownika salezjańskiego- Pana Zbigniewa)

– z Prokuratury Rejonowej o umorzeniu śledztwa w sprawie podszywania się pod Księdza Michała Woźnickiego na portalu Twitter

– z Sądu Rejonowego P-ń Stare Miasto w Poznaniu skazujący wyrok nakazowy z 16.12.2021r. wydany w imieniu RP przez przewodniczącego składu: sędziego Pana Stanisława Banacha .
Wyrok został wydany a tytułu aktu oskarżenia przeciwko Ks. Michałowi Woźnickiemu o przestępstwo z art. 226 par 1 kk.
Kapłan został oskarżony o to, iż “w dniu 26.03.2021 w Poznaniu na terenie Sądu znieważył słowami powszechnie uznanymi za obraźliwe funkcjonariusza policji podczas i w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych”

Ksiądz Woźnicki wskazał w ogłoszeniach, że poszkodowany pan policjant jest “jako ofiara covidowego zwiedzenia, który obowiązki służbowe wykonuje broniąc mafii covidowej, działając na szkodę wielu, wielu Polaków”.

W dalszej części ogłoszeń Kapłan mówił na temat odrzucenia drogi samobójstwa- więcej na ten temat tutaj oraz na temat segregacji szczepionkowej, więcej na ten temat tutaj

Pełne ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB z 05.01.2022 r.- do odsłuchania tutaj.