11 listopada. Nie ma i nie będzie Polski bez katolickiej Mszy Św.

11 listopada 2022 r., w dniu święta państwowego, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił stosowne ogłoszenia i kazanie- do odsłuchania tutaj.

Kapłan mówił m.in:
“Na skutek Vaticanum Secundum który się odbył w latach 1962-1965, struktury kościelne, za sprawą papieży wywiesiły białą flagę- bieżcie nas. Świat – bieżcie nas. (…)
Nie mamy odwagi, jako papieże zostawać męczennikami, nie chcemy być męczennikami, w związku z tym zmieniamy naukę, która sprawi, że instytucje państw nie będą i przedstawiciele instytucji państw nie będą nas pchać do więzień, tylko będą się z nami witać.
Z jakiego powodu pogrzeb Wojtyły był największym pogrzebem do tej pory na świecie?(…) Dlatego, że hołdował masońskiej wizji państw- zjednoczenia ognia z wodą, dobrego ze złem”

Dalej za Księdzem Jackiem Bałembą SDB, Ksiądz Woźnicki wskazywał:
“Najwyższą rację stanu dla Polski i w Polsce stanowi Kapłan, który składa Najświętszą Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim i głosi katolicką naukę.
Najwyższa racja stanu dla Polski i Polaków.”
W dalszej części kazania Ksiądz Michał Woźnicki SDB mówił:
“…Także przy dzisiejszym dla nas, dla katolików, Polaków święcie, którym nam każą świętować jako święto narodowe (…) warto Ojczyźnie powiedzieć (…), że Polska jest projektem Bożym, a nie ludzkim.”
“…Na dzisiaj do powiedzenia jest: albo Polska będzie katolicka, albo Polski nie będzie.
I może ten czas się zbliża.”
Ogłoszenia i kazanie – do odsłuchania tutaj.

Wieczorem Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi odmówił Różaniec w intencji Ojczyzny oraz tych, którzy ze względu na wiarę w Boga ginęli za Ojczyznę- do odsłuchania tutaj.

Wieczorem. Kapłan wygłosił Katechezę “O karach za grzech powszedni” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

Po katechezie Ksiądz Woźnicki wygłosił Słowo “Polska musi być państwem Bożym, w którym zachowane są prawa Boże.” – do odsłuchania tutaj.