18 Piesza Pielgrzymka do Tulec “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim” 27.02.2021 r.

W sobotę 27 lutego, jak Pan Bóg da, po rannej (6:00) Mszy Św. w rycie rzymskim wyruszy
18 Piesza Pielgrzymka do Tulec “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim” o czym poinformował podczas ogłoszeń 21.02.2021r. Ks. Michał Woźnicki SDB