23 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu z intencją o biskupów dla Polski wiernych Tradycji katolickiej. 11 listopada 2023 r.

Jak w każdą drugą sobotę miesiąca, podobnie w najbliższą sobotę 11 listopada 2023 r. jak Pan Bóg da, wyruszy comiesięczna Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu, którą poprowadzi Ksiądz Michał Woźnicki SDB.
W nocy, przed wyjazdem z Poznania, Kapłan o godz. 2:00 odprawi w kaplicy domowej w katakumbach przy Placu Zmartwychwstania 1 w Baranowie Mszę Św. w rycie rzymskim, po czym wraz z Wiernymi z Wronieckiej uda się do Olsztyna, gdzie o godz. 9:00 przed kościołem Matki Bożej Różańcowej na Dajtkach rozpocznie się Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu z intencją o uproszenie dla Polski biskupów wiernych Tradycji katolickiej.

Więcej informacji w zakładce: “Pielgrzymki”