W sobotę, 25 listopada 2023 r. wyruszy do Tulec “51 Piesza Pielgrzymka W obronie Mszy Św.”

W sobotę 25 listopada 2023r, jak Pan Bóg da, po rannej Mszy Św. w rycie rzymskim (odprawionej o godz. 6:00 w kaplicy domowej w Katakumbach, w Baranowie) Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi katolikami uda się na Wroniecką, skąd wyruszy z “51 Pieszą Pielgrzymką w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.
Trasa prowadzi spod kościoła Błogosławionej Piątki Męczenników Salezjańskich z Wronieckiej 9 w Poznaniu do Sanktuarium Matki Boskiej w Tulcach (17 km).

Więcej na temat Pieszych Pielgrzymek do Tulec w zakładce Pielgrzymki.