3 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu

W dniach 12-13 marca 2022r odbyła się prowadzona pod opieką duchową Księdza Michała Woźnickiego SDB 3 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu.

Kapłan i wierni pielgrzymują z intencją: o biskupów wiernych Tradycji katolickiej dla Polski.

W sobotę 12 marca, o godz. 9:00 przed kościołem Matki Boskiej Różańcowej na Dajtkach w Olsztynie pojawił się Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z garstką wiernych. W trasę z Kapłanem wyruszyło 15 pątników którzy przybyli z różnych zakątków Polski.
Najliczniej stawili się pielgrzymi z Poznania- z Wronieckiej 9.

Po modlitwie rozpoczynającej Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił słowo, po którym głos zabrali organizatorzy- małżeństwo Pan Mirosław i Pani Magdalena. Transmisja sprzed kościoła w Olsztynie do odsłuchania tutaj

Po wyruszeniu na trasę Kapłan wskazał na strategiczna intencję główną: o biskupów wiernych Tradycji katolickiej dla Polski. Na początek odmówiony został Różaniec do odsłuchania tutaj

Na odcinku trasy prowadzącej leśnymi ścieżkami nad malowniczym jeziorem odśpiewane zostały Godzinki ku czci NMP do odsłuchania tutaj

Po przerwie na posiłek, w południe Ksiądz Woźnicki poprowadził “Różaniec z Gietrzwałdu”, po którym Kapłan wygłosił Słowo zachęcając pielgrzymów do uważnego wysłuchania kazania Księdza Jacka Bałemby SDB na I Niedzielę Wielkiego Postu aby później wierni podzielili się myślami, które zapamiętają z tego kazania.
– Słowo Księdza Woźnickiego przed wysłuchaniem kazania, nakreślające obecna sytuacje, w jakiej obecnie posługuje Ksiądz Jacek Bałemba SDB do odsłuchania tutaj
– Kazanie Księdza Jacka Bałemby SDB na I Niedzielę Wielkiego Postu do odsłuchania tutaj
– Podsumowanie, analiza, wybrane przez pielgrzymów i wskazane i podsumowane przez Księdza Woźnickiego myśli z kazania Księdza Jacka Bałemby SDB na I Niedzielę Wielkiego Postu do odsłuchania tutaj

Ostatni odcinek trasu pątnicy pokonali w milczeniu. Chwilę po godz. 15:00 Kapłan i wierni dotarli do celu do Gietrzwałdu- w miejsce, gdzie w 1877 roku objawiła się Matka Boża.
Ksiądz Woźnicki wraz z pielgrzymami odmówił ostatnią część Różańca wypowiadając intencję przyniesioną do Matki Bożej do odsłuchania tutaj

Następnie Kapłan i pątnicy udali się w miejsce, gdzie zgodnie z ustalonymi zasadami panowała “Sacrum Silentium” – święta cisza.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB złożył Ofiarę Mszy Świętej w rycie rzymskim, podczas której wygłosił ogłoszenia i kazanie do odsłuchania tutaj
Kazanie Kapłan oparł na kolejnym rozdziale z książki dominikanina Ks. Garrigou-Lagrange: “Trzy okresy życia wewnętrznego”.

O godz. 21:00 Kapłan udał się z pielgrzymami w miejsce objawień Matki Bożej, gdzie odmówił wraz z wiernymi dziesiątkę różańca odmawianego w ramach Żywego Różańca.
Po odśpiewaniu pieśni Bogarodzica i Apelu Jasnogórskiego Ksiądz Woźnicki wygłosił wieczorne słówko- do odsłuchania tutaj

Wieczorem Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił “103” Katechezę o wcieleniu Syna Bożego na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

W drugim dniu pielgrzymki, w niedzielę 13 lutego rano wierni odśpiewali Godzinki oraz ku czci NMP oraz odmówili Różaniec do odsłuchania tutaj

W kazaniu głoszonym podczas Mszy Św. w rycie rzymskim Ks. Woźnicki mówił m.in.:
“… może jest tak, że mamy całkowicie fałszywy obraz o rzeczywistości. Myśmy nigdy po katolicku nie żyli bo nigdy po katolicku nie myśleliśmy…” – do odsłuchania tutaj

W południe Kapłan udał się z pielgrzymami w miejsce objawień Matki Bożej, gdzie modlił się wraz z wiernymi “Różańcem z Gietrzwałdu” z intencją o biskupów i kapłanów Tradycji Katolickiej dla Polski.

Po modlitwie różańcowej Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił słowo na zakończenie 3 Pieszej Pielgrzymki z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o biskupów Tradycji Katolickiej dla Polski- do odsłuchania tutaj

Po południu Ksiądz Michał Woźnicki SDB poprowadził w Gietrzwałdzie Nabożeństwo Gorzkich Żali wg niezmienionego w czasach późniejszych tekstu tego Nabożeństwa. Przed rozpoczęciem Nabożeństwa Kapłan wygłosił słowo.
Słowo Ks. Woźnickiego oraz Gorzkie Żale wg tekstu z 1842 r. – do odsłuchania tutaj

Po Gorzkich Żalach Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił “104” Katechezę na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago wcześniej dopowiadając jeszcze słowa dot. odśpiewanego wcześniej Nabożeństwa Gorzkich Żali. do odsłuchania tutaj

Ksiądz Michał Woźnicki, który postanowił pozostać o dzień dłużej w Gietrzwałdzie w niedzielę wieczorem przy kapliczce objawień modlił się z wiernymi Różańcem.
Po odśpiewaniu pieśni Bogarodzica i Apelu Jasnogórskiego Ksiądz Woźnicki wygłosił wieczorne słówko: “Gdzie Katolik pracować nie powinien, o kapłańskim błogosławieństwie”- do odsłuchania tutaj

Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się do odbytej 3 Pieszej Pielgrzymki do Gietrzwałdu m.in w ogłoszeniach 14.03.2022r. – do odsłuchania tutaj


Kolejna – 4 Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o biskupów Tradycji Katolickiej dla Polski odbędzie się, jak Pan Bóg da, w sobotę, przed Niedzielą Palmową 9 kwietnia 2022r.
Aby wziąć w niej udział należy dokonać pisemnego zgłoszenia. Więcej informacji w zakładce: “Pielgrzymki”