Gorzkie Żale z 1842r. z niezafałszowanym tekstem

W II Niedzielę Wielkiego Postu, Ksiądz Michał Woźnicki SDB poprowadził w Gietrzwałdzie Nabożeństwo Gorzkich Żali wg niezmienionego w czasach późniejszych tekstu tego Nabożeństwa. Przed rozpoczęciem Nabożeństwa Kapłan wygłosił słowo.
Słowo Ks. Woźnickiego oraz Gorzkie Żale wg tekstu z 1842 r. – do odsłuchania tutaj

Poniżej tekst Gorzkich Żali z 1842 r.
„Rozpamiętywanie męki Pańskiej czyli Passya” zaczerpnięta z: „Książki do Nabożeństwa dla wszystkich katolików szczególniej zaś dla wygody katolików Archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej z polecenia Najprzewielebniejszego ARCY-BISKUPA DUNIN ułożona” (strony 300-308)

We wstępie do tej „Książki do Nabożeństwa…” Arcybiskup Marcin Dunin pisał w Poznaniu, dnia 6 września 1842 m.in.:
„Książkę do Nabożeństwa z mojego polecenia ułożoną,(…) jako zawierającą pobożne uczucia i westchnienia naszych Ojców, Dziadków i Babek gdy Wam do częstego
a pobożnego użycia polecam, błagam Boga: aby w nas odrodził pobożność naszych przodków.”

Łatwo zauważyć zmiany, jakie dokonano w tekście tego Nabożeństwa m.in.:
W nowych modlitewnikach jest:
“Bije popycha tłum nieposkromiony” a w starym:
“Bije popycha, Żyd nieposkromiony”.

W nowych modlitewnikach jest:
“Jezu! na zabicie okrutne, Cichy Baranku od wrogów szukany” a w starym:
“Jezu! na zabicie okrutne, Cichy Baranku od Żydów szukany”.

W nowych modlitewnikach jest:
“Jezu! od pospólstwa niewinnie jako łotr godzien śmierci obwołany” a w starym:
“Jezu! od żydostwa niewinnie jako łotr godzien śmierci obwołany”.

W nowych modlitewnikach jest:
“Jezu, jawnie pośród dwu łotrów Na drzewie hańby ukrzyżowany” a w starym:
“Jezu, jawnie w pośród dwu łotrów zelżywie od Żydów ukrzyżowany”.