5 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu

W dniach 14-15 mja 2022r odbyła się prowadzona pod opieką duchową Księdza Michała Woźnickiego SDB 3 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu.

Kapłan i wierni pielgrzymują z intencją: o biskupów wiernych Tradycji katolickiej dla Polski.

W sobotę 14 maja, o godz. 9:00 przed kościołem Matki Boskiej Różańcowej na Dajtkach w Olsztynie pojawił się Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z garstką wiernych. W trasę z Kapłanem wyruszyło 10 pątników którzy przybyli z różnych zakątków Polski.
Najliczniej stawili się pielgrzymi z Poznania- z Wronieckiej 9.

Po modlitwie rozpoczynającej Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił słowo, po którym głos zabrali organizatorzy- małżeństwo Pan Mirosław i Pani Magdalena. Transmisja sprzed kościoła w Olsztynie do odsłuchania tutaj

Po wyruszeniu na trasę Kapłan wskazał na strategiczna intencję główną: o biskupów wiernych Tradycji katolickiej dla Polski. Na początek odśpiewane zostały Godzinki ku czci NMP.

Na dalszym odcinku trasy prowadzącej leśnymi ścieżkami nad malowniczym jeziorem odmówiona została pierwsza część Różańca, po czym Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił krótkie słowo “O śpiewie pielgrzymów”- do odsłuchania tutaj

Po przerwie na posiłek, w południe Ksiądz Woźnicki poprowadził “Różaniec z Gietrzwałdu”, po którym Kapłan wygłosił słowo “Kto i jak wyświęca biskupa”- do odsłuchania tutaj
Następnie Kapłan wygłosił konferencję “Jaki nie powinien być biskup”- do odsłuchania tutaj

Ostatni odcinek trasu pątnicy pokonali w milczeniu. Słowo Kapłana przed tym odcinkiem, wypowiedziane przy przydrożnym krzyżu – do odsłuchania tutaj

Chwilę przed godz. 17:00 Kapłan i wierni dotarli do celu do Gietrzwałdu- w miejsce, gdzie w 1877 roku objawiła się Matka Boża.
Ksiądz Woźnicki wraz z pielgrzymami odmówił ostatnią część Różańca wypowiadając intencję przyniesioną do Matki Bożej do odsłuchania tutaj

Następnie Kapłan i pątnicy udali się w miejsce, gdzie zgodnie z ustalonymi zasadami panowała “Sacrum Silentium” – święta cisza. Na niebie ukazała się tęcza.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB złożył Ofiarę Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Kapłan podziękował Panu Bogu za odbytą 5 Pieszą Pielgrzymkę z Olsztyna do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej z intencją o biskupów, którzy wezmą w opiekę kapłanów i wiernych Tradycji katolickiej w Polsce i wygłosił kazanie do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił “163” Katechezę “Grzech pierworodny jest przyczyną tego, że musimy umierać” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

W drugim dniu pielgrzymki, w niedzielę 15 maja rano wierni odśpiewali Godzinki oraz ku czci NMP oraz odmówili Różaniec.
Podczas niedzielnej Mszy Św. w rycie rzymskim Ks. Woźnicki wygłosił ogłoszenia i kazanie ”Matka Najświętsza mówi: nie wyjeżdżaj, zostań jeszcze godzinę” – do odsłuchania tutaj

W południe Kapłan udał się z pielgrzymami w miejsce objawień Matki Bożej, gdzie modlił się wraz z wiernymi “Różańcem z Gietrzwałdu” z intencją o biskupów i kapłanów Tradycji Katolickiej dla Polski.

Po modlitwie różańcowej Ksiądz Michał Woźnicki SDB przeszedł wraz z pielgrzymami ze śpiewem do Źródełka, a następnie wspinając się błoniami Kapłan z wiernymi odśpiewali Matce Bożej pieśń “Po górach dolinach” – do odsłuchania tutaj

Na szczycie błoni Ks. Woźnicki wygłosił słowo na zakończenie 5 Pieszej Pielgrzymki z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o biskupów Tradycji Katolickiej dla Polski “Kryterium miłości i zgody z wolą Bożą wskazaniem nowego biskupa”- do odsłuchania tutaj

Ksiądz Michał Woźnicki, który postanowił pozostać o dzień dłużej w Gietrzwałdzie w niedzielę wieczorem przy kapliczce objawień modlił się z wiernymi Różańcem.
Po odśpiewaniu pieśni Bogarodzica i Apelu Jasnogórskiego Ksiądz Woźnicki wygłosił wieczorne słówko: – do odsłuchania tutaj

Późnym wieczorem Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił “164” Katechezę na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Kolejna – 6 Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o biskupów Tradycji Katolickiej dla Polski odbędzie się, jak Pan Bóg da, w sobotę, 12 czerwca 2022r.
Aby wziąć w niej udział należy dokonać pisemnego zgłoszenia. Więcej informacji w zakładce: “Pielgrzymki”