“Zostałeś powołany, wezwany, zaproszony? Masz się udać w miejsce, gdzie objawiała się Matka Najświętsza”

13.05.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB, odśpiewał wraz z garstką wiernych Nabożeństwo Majowe na sprofanowanym przez pracownika salezjańskiego miejscu przed figurą Matki Bożej (zawieszona maska p-gaz na znaku zakazu używania telefonów, ustawione z boku przy figurze taczka z ziemią i zielskiem oraz stara cegła).
Po nabożeństwie Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił w Kaplicy-Celi Mszę Św. w rycie rzymskim.
Podczas ogłoszeń   Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się do wczorajszej sytuacji, po Mszy Św.: “Jakby doszukiwać się dobrych stron takiej sytuacji, takich sytuacji to jako owoc, są w stanie w nas pokazać na czym i jak, w jakiej mierze nam zależy.
Który wzgląd stawiamy wyżej: Boży, czy ludzki. Który komu podporządkowujemy. Ze względu na który podejmujemy, czy nie podejmujemy jakieś zamierzone, Panu Bogu było znane czyny, obietnice.

W kazaniu   w rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał kolejny fragment książki autorstwa ks. Jana de Marchi pt. “Fatima historia prawdziwa”.
Na zakończenie Ksiądz Woźnicki powiedział m.in.: “Czy w Lourdes , czy w Gietrzwałdzie, czy w Fatimie, w innym czasie, innym osobom, innym dzieciom ale ukazywała się ta sama Matka Boża. Przychodziła z nieba.
Jeżeli dzieci, dziś słyszymy o Fatimie, na drodze objawień, oczekiwania na kolejne doświadczały wielkich trudności, doświadczały wielkich cierpień to trudno by było przyjąć, że tym, którzy pragną się udawać w miejsca, gdzie zdarzyły się z łaski Bożej objawienia- mamy jutro pojechać do Gietrzwałdu- takie trudności nie będą towarzyszyć.
Będą towarzyszyć trudności, za którymi będą stały pokusy, czy to z naszej zranionej grzechem pierworodnym natury, czy to od innych ludzi, czy to wprost od diabła.
Tym zakusom przeszkadzającym sprzeciwić się można na jeden sposób: wypełnić to, do czego każdy z nas otrzymał powołanie Boże.
Zostałeś powołany, wezwany, zaproszony- masz się udać w miejsce, gdzie objawiała się Matka Najświętsza, nie jest to Fatima, nie jest to Lourdes, nie jest to zagranica, nie jest to aż tak daleko- Trzeba nam się udać. Trzeba się każdemu tam udać, jeśli nie chce się sprzeniewierzać Bożego planu wobec siebie. Amen”

Kazanie Księdza Michała Woźnickiego SDB z 13.05.2022 r. – do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił dla wiernych Katechezę”162″– “O rzeczach ostatecznych- o śmierci.”
Kapłan realizując wezwanie Salezjanina, Ks. Jacka Bałemby: “Pilnuj czytania. Jedna strona dziennie- codziennie” odczytywał kolejną cześć Katechizmu Katolickiego dla Ludu Bożego autorstwa Ks. prof. Franciszka Spirago z Biblioteki Salezjańskiej w Różanymstoku. Katecheza – do odsłuchania tutaj

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zrzut-ekranu-2022-01-08-114821-1024x151.jpg