“Modernistyczny kapłan nie ma wobec mnie żadnych praw”

10.05.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB, po odśpiewaniu Nabożeństwa Majowego na sprofanowanym przez pracownika salezjańskiego miejscu przed figurą Matki Bożej (zawieszona maska p-gaz, rozrzucone zgnite banany), odprawił w Kaplicy-Celi Mszę Św. w rycie rzymskim w 30 dniu po śmierci za śp. Pana Pawła Rogaczewskiego – brata uczęszczającej do Kaplicy-Celi Pani Doroty.
Podczas kazania  Ksiądz Michał Woźnicki SDB m.in.:
– odczytał z mszaliku informacje o nabożeństwie za zmarłych oraz modlitwy z Mszy Św. za zmarłych
– o zmianie formularza modlitw za zmarłych po Soborze Watykańskim II
– wypowiedział słowa, że w przypadku śmierci Księdza (Woźnickiego): “modernistyczny kapłan nie ma wobec mnie żadnych, żadnych praw, co do Sakramentu Ostatniego Namaszczenia- nazwą go po ichniemu sakramentem chorych- do pochówku, do Mszy za śp. (gdyby przyszło) Księdza Michała.
To jest karta zamknięta. Ksiądz Michał konsekwentnie z posoborowiem jako herezją i wejściem w okupację heretyków, chciałby całkowicie skończyć- zerwać. Także z konsekwencjami tego zwiedzenia.
Więc zawsze proszę mi to pamiętać, że gdyby ktoś kiedykolwiek z posoborowców rościł jakiś tytuł- jak będzie mówił, że ja się za Księdza pomodlę albo odprawię nową mszę to proszę też podziękować i powiedzieć, że Ksiądz Michał nigdy sobie tego nie życzył, żeby ktoś brudził swoje sumienie, narażał Mszę Św. na profanację z tytułu żeby przychodzić z nową mszą na pomoc duszy Księdza Michała.
Jest to karta w jakiś sposób zamknięta i proszę żeby to w jakiś sposób czcigodni wierni o mnie wiedzieli i też o sobie, na właściwy sposób rozstrzygali.”

Kazanie Księdza Michała Woźnickiego SDB z 10.05.2022 r. – do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił dla wiernych Katechezę”159″ – dalszą część “O Świętych obcowaniu.”,
Kapłan realizując wezwanie Salezjanina, Ks. Jacka Bałemby: “Pilnuj czytania. Jedna strona dziennie- codziennie” odczytywał kolejną cześć Katechizmu Katolickiego dla Ludu Bożego autorstwa Ks. prof. Franciszka Spirago z Biblioteki Salezjańskiej w Różanymstoku. Katecheza – do odsłuchania tutaj

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zrzut-ekranu-2022-01-08-114821-1024x151.jpg