Relacje państwo- kościół w aspekcie wypowiedzi Josepha Ratzingera.

09.11.2022 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim mówił m.in.:
– o posiedzeniu sądu, które odbędzie się tego dnia w sprawie zażalenia na umorzenie przez prokuratora (Panią Prokurator) dochodzenia,
– o zacieraniu śladów na YouTube – chodzi o filmik “Profanacje Salezjanów”. Wysłane do YouTube roszczenie naruszenia prywatności dotyczy fragmentów, gdy ks. (?) Jacek ciągnie za szalik ku stromym schodom jednego z wiernych oraz sytuacji podczas których ten sam ksiądz (?) dokonał ataku gazowego w Kaplicy-Celi. Czy jest to zacieranie śladów przed mającą się odbyć rozprawą sądową z powództwa cywilnego wiernych, których niejednokrotnie na Wronieckiej atakował ksiądz (?) Jacek…?
– o wypowiedzi abpa Carlo Maria Vigano, o relacjach Państwo- Kościół w odniesieniu do myśli głoszonych kiedyś i obecnie przez Josepha Ratzingera.
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj


Wieczorem. Kapłan wygłosił dalszy ciąg Katechezy o grzechu, na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.