Babciu- mamy nadzieję, że ucieszy Cię wiadomość o “zaślubinach” wnuczki. “Co ma cieszyć? Wejście w zalegalizowane cudzołóstwo?”


19.04.2024 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas Ofiary Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił kazanie: “Związek cywilny katolika-bez Sakramentu- jest zalegalizowanym cudzołóstwem”

Podczas kazania Ks. Michał Woźnicki odniósł się do informacji o” zaślubinach” wnuczki, którą otrzymała mama Księdza.

Kapłan pytał: “Co ma cieszyć? Wejście w cudzołóstwo wnuczki?(…)
Związek cywilny katolika jeżeli nie przybiera formy Sakramentu jest zalegalizowanym cudzołóstwem- nie jest żadnym małżeństwem. Przed Panem Bogiem ta dziewczyna nie będzie żyć w żadnym małżeństwie- żyje w cudzołóstwie. Dzieci będą z cudzołóstwa. Tym mam się cieszyć? (…) i do tego z konsekwencją, że jeżeli ten stan nie zostanie odwrócony przez nawrócenie i zażegnanie skutków- odwrócenie się od skutków, to człowiek z taką perspektywą idzie do piekła…”

Transmisja Mszy Św. wraz z kazaniem Księdza Michała Woźnickiego SDB– do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Kapłan odmówił z wiernymi Różaniec, po którym Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał (wraz ze stosownymi własnymi komentarzami-aktualizacjami) kolejny fragment, wydanego w 1866 roku: KATECHIZMU RZYMSKIEGO WEDŁUG UCHWAŁY Ś. SOBORU TRYDENTSKIEGO DLA PLEBANÓW UŁOŻONEGO, z rozkazu najprzód Piusa V., potem Klemensa XII.”, a także fragment lektury duchownej autorstwa ks. Gilberta Honnaya: “Praktyczne zasady kierowania duszami”.
Fragment “Katechizmu Rzymskiego” odczytywany przez Ks. Woźnickiego 19.04.2024 r, pt: “Czemu Pan Bóg tak długo karał żydów pielgrzymstwem?” .– do odsłuchania tutaj.