“Musi nam towarzyszyć motywacja nadprzyrodzona”

20.04.2024 r. Rano wierni odśpiewali Godzinki ku czci NMP oraz odmówili Różaniec.
Ze względu na niedyspozycję Ksiądz Michał Woźnicki SDB nie odprawił rano Mszy Św.

W ciągu dnia Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał (wraz ze stosownymi własnymi komentarzami-aktualizacjami) kolejny fragment, wydanego w 1866 roku: KATECHIZMU RZYMSKIEGO WEDŁUG UCHWAŁY Ś. SOBORU TRYDENTSKIEGO DLA PLEBANÓW UŁOŻONEGO, z rozkazu najprzód Piusa V., potem Klemensa XII.”, a także fragment lektury duchownej autorstwa ks. Gilberta Honnaya: “Praktyczne zasady kierowania duszami”.
Fragment “Katechizmu Rzymskiego” odczytywany przez Ks. Woźnickiego 19.04.2024 r, pt: “Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli”– do odsłuchania tutaj.

Wieczorem Kapłan złożył Panu Bogu Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim wieczorem.
Po Mszy Św. oraz krótkich modlitwach Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił Słówko: “Musi nam towarzyszyć motywacja nadprzyrodzona” – do odsłuchania tutaj