Bakteryjne zapalenie płuc

17 i 18 marca 2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB, w związku z niemożnością znalezienia lekarza, który osłuchałby Kapłana w Poznaniu, na Wronieckiej 9, udał się 300 kilometrów aby spotkać się z niewierzącą w pandemię Panią Doktor Anną Martynowską.
Pani Doktor stanie przy prawdzie przypłaciła pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu.
Kapłana przebadali lekarze, zrobiono niezbędne badania.
Werdykt: Ksiądz przeszedł bakteryjne zapalenie płuc.

Na miejscu: wspólne modlitwy, rozmowy z odwiedzanymi ludźmi, świeże górskie powietrze oraz świeży śnieg, który dzień wcześniej zesłał Pan Bóg.
Deo gratias!

Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się do wyjazdu w ogłoszeniach z 19.03.2021 r.
do odsłuchania tutaj.