Czwarta rozprawa o eksmisję Ks. Michała Woźnickiego SDB

Podczas ogłoszeń w dniu 19.04.2020 Ks. Michał Woźnicki SDB poinformował wiernych , że nie dostał do tej pory żadnego pisma o innym terminie rozprawy, na którą ma się stawić
w środę 29 kwietnia 2020 na godzinę 10:00 do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto.
Pozew o eksmisję Kapłana został złożony przez powoda- Dom Salezjański w Poznaniu w osobie Ks. Arkadiusza Szymczaka.

Jeśli Ksiądz nie otrzyma żadnego pisma – sprawę uważa za aktualną i uda się wtedy do sądu.