Dlaczego Ks. Woźnicki nie opuścił i nie opuści Wronieckiej?

W dniu rozprawy przed Sądem Cywilnym o eksmisję Księdza Michała Woźnickiego SDB
przypominam dokument, w którym Kapłan wskazuje dlaczego
nie opuści Kościoła i Wiernych w Poznaniu przy Wronieckiej 9.


Kapłan 05.01.2018 napisał własnoręcznie:
“Ze względu na konieczność zapewnienia opieki duchowej wiernym uczestniczącym we Mszy Św. Wszechczasów nie mogę opuścić kościoła pw. MBWW gdyż naraziłbym ich na jej brak”Należy zwrócić uwagę, iż Ks. Inspektor Jarosław Pizoń ma pewność, że wolą Pana Boga było wysłać Księdza Woźnickiego do Marianówki.
Ks Inspektor pisze, m.in , że ufa, iż Pan Bóg Księdza (Michała) “skłoni do wypełnienia Jego woli wyrażonej w otrzymanym liście posłuszeństwa”