“Ganię dzisiaj to co do zganienia, żeby pochwalić to co do pochwalenia…” 20.05.2024 r.

20.05.2024 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim, odprawionej w domowej kaplicy przy Placu Zmartwychwstania 1 w Baranowie, wygłosił kazanie “Ganię dzisiaj to co do zganienia, żeby pochwalić to co do pochwalenia…”
Msza Św. z kazaniem – do odsłuchania tutaj

W kazaniu Ks. Michał Woźnicki SDB m.in odniósł się do zachowań wiernych z poprzedniego dnia- niedzieli. Kapłan mówił m.in: ganie, ganię ganię taki egoizm u mężczyzn, brak rozumu, kompletnie, używania na właściwy sposób rozumu(…)
Co ganię? Pierwsze- postawa niefrasobliwa, drugie- brak zważania na innych, szczerości brak, prostoty brak, refleksu, przewidzenia(…)
… Jest Pan Bóg i Duch Św. nas pouczy, jeśli mamy wrażliwe serca- bo chcemy je mieć. Chcemy je mieć – szlachetne, wrażliwe serce. Natomiast jeżeli tego nie ma – jesteśmy imitatorami.”

Wieczorem Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał (wraz ze stosownymi własnymi komentarzami-aktualizacjami) kolejny fragment, wydanego w 1866 roku: KATECHIZMU RZYMSKIEGO WEDŁUG UCHWAŁY Ś. SOBORU TRYDENTSKIEGO DLA PLEBANÓW UŁOŻONEGO, z rozkazu najprzód Piusa V., potem Klemensa XII.”
Fragment “Czemu Pan Bóg tym Przykazaniu przydał groźbę?”– do odsłuchania tutaj.