JE. Abp Stanisław Gądecki w Sądzie??? Wniosek o powołanie na świadka w sprawie o eksmisję.

Ks. Michał Woźnicki SDB złożył w Sądzie Rejonowym w Poznaniu wniosek o powołanie na świadków:
– JE. Ks abp Stanisława Gądeckiego
– Ks. Jarosława Pizonia – Inspektora salezjanskiego
– Ks. Karola Stehlina – przełożonego Kapłańskiego Bractwa Św. Piusa X

Ks Michał Woźnicki wnioskuje do Wysokiego Sądu aby ten powołał w/w osoby na okoliczność wykazania braku prawnych i moralnych podstaw na wnioskowaną przez salezjanów eksmisję Ks. Michała.

Trzecia rozprawa w tej sprawie odbędzie się w środę popielcową – 26 lutego br , o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Poznań- Stare Miasto .
Wierni z Wronieckiej będą się modlić w intencji Kapłana i przywrócenia Mszy Św. trydenckiej do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu dniu rozprawy od godz. 9:00.
Zachęcamy do wspólnej modlitwy oraz do wyrażenia poparcia dla zmagań Kapłana i wzięcia osobistego udziału w rozprawie.

Ks. Michał Woźnicki SDB odczytał w niedzielę 16.02.2020 wniosek złożony do sądu –  do odsłuchania tutaj