Nabożeństwo 40-Godzinne

W ostatnie trzy dni przed Środą Popielcową Kapłan z Wiernymi modli się Nabożeństwem 40-Godzinnym.
Modlitwy wraz z nauką trwają codziennie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie od wczesnego rana do ok 21:00