Kaplica Cela nie jest miejscem publicznym; zakrywanie ust wykracza poza ramy prawa; postanowienie Sądu Rejonowego

23.01.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas ogłoszeń odczytał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto z 15.01.2021 r. w którym Sędzia postanawia odmówić wszczęcia postępowania. Słowa Kapłana- do odsłuchania tutaj 

Sprawa dotyczy bezprawnego, bezpodstawnego wezwania Policji przez ks. Dawida Nowaka SDB, który świadomie wprowadził w błąd funkcjonariuszy policji.
Sprawa ta dotyczy interwencja policji, która miała miejsce 19 i 20 października, podczas której w brutalny sposób policjanci wytargali sprzed ołtarza podczas nabożeństwa różańcowego Kapłana w szatach liturgicznych. Wcześniej w brutalny sposób policjanci wynieśli również ministranta.
Więcej na ten temat: 19 października – tutaj oraz 20 października – tutaj 
Salezjanie kilka dni później dziękowali policji za tą interwencję: szczegóły – tutaj 

W uzasadnieniu Sędzia Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto napisał m.in.
“pomieszczenie zorganizowane przez (Ks.) Michała Woźnickiego na cele sprawowanego przez niego kultu religijnego było dostępne wyłącznie dla osób prze niego zaproszonych i wpuszczonych, a powierzchnia tego pomieszczenia pozwalała na jednoczesną obecność zaledwie kilku osób. Wyklucza to zatem możliwość uznania miejsca popełnienia przez Jakuba Zygarłowskiego zarzucanego mu czynu za miejsce publiczne.”

“wprowadzony rozporządzeniem z dnia 9 października 2020 r. obowiązek zakrywania ust i nosa wykraczał poza ramy upoważnienia ustawowego, a tym samym jego naruszenie nie mogło prowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności”