Katechizm Ks. Fr. Spirago z Salezjańskiej Biblioteki

W czwartek 28.04.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB odprawił rano w Kaplicy-Celi Mszę Św. w rycie rzymskim.

Podczas ogłoszeń Ksiądz Michał Woźnicki SDB opowiedział historię egzemplarza Katechizmu Księdza prof. Franciszka Spirago z 1906 r., który należał do Salezjańskiej Biblioteki w Różanymstoku, a później Salezjanie uczyli z niego młodzież w Ośrodku Duszpasterskim przy Kaplicy Marii Wspomożycielki w Aleksandrowie Kujawskim.
Kapłan na podstawie historii tego konkretnego egzemplarza odniósł się do przeszłego i obecnego stanu dzieł Salezjańskich w aspekcie przekazywanej przez katechizm wiary katolickiej.

Ksiądz Woźnicki odczytywał m.in:
“W 1955 r. władze komunistyczne likwidują salezjańską szkołę w Aleksandrowie Kujawskim. W uzasadnieniu Prezydium Wojewódzkiej rady Narodowej powołało się na artykuł Ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych, w którym jest mowa o nielojalnym wychowaniu młodzieży wobec państwa lub o nie przeciwdziałaniu szkoły szkodliwym pod względem wychowawczym wpływom na młodzież.

Budynki szkolne przejął Wydział Oświaty. Podjęto decyzję eksmitowania z nich salezjanów. Zgromadzenie rozpoczęło rozpaczliwe starania o cofnięcie decyzji władz. Interweniowali także rodzice wychowanków oraz miejscowa ludność. Wystarczającym argumentem prawnym wykluczającym całkowitą eksmisję z zakładowych budynków, okazało się istnienie zakładowej kaplicy. Owocem starań zgromadzenia, kurii włocławskiej oraz wielu ludzi dobrej woli było pozostawienie salezjanów do obsługi duszpasterskiej tej kaplicy. Księża przenieśli się do budynku, w którym się ona mieściła, a przejście do skrzydła zajmowanego przez nich zostało zamurowane. Odtąd kaplica zakładowa stała się punktem zaczepienia salezjanów w Aleksandrowie na najbliższe kilkadziesiąt lat.”

Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB z 28.04.2022 – do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Ks. Michał Woźnicki SDB realizując wezwanie Salezjanina, Ks. Jacka Bałemby: “Pilnuj czytania. Jedna strona dziennie- codziennie” odczytywał kolejną cześć Katechizmu Katolickiego dla Ludu Bożego autorstwa Ks. prof. Franciszka Spirago, tym razem nie z reprintu, a oryginału z 1906r.
Kapłan wygłosił dla wiernych ”147″ Katechezę: “O przymiotach prawdziwego Kościoła- Nieomylność” – do odsłuchania tutaj