Sakramenty warunkowe “sub conditione” – pytania “prostego Kuby”

30.08.2022 r. podczas Mszy Św. Ksiądz Michał, w ogłoszeniach podzielił się z wiernymi radosną wiadomością o przyjęciu 16 maja br. przez Księdza Dariusza Kowałczyka SDB, wraz z Księdzem Jackiem Bałembą SDB oraz Księdzem Leopoldem Powierżą z rąk Bp. Richarda Williamsona Święceń kapłańskich warunkowo (sub conditione) co oznacza, że wcześniej nie były udzielone, albo te co były udzielone były udzielone nieważnie.
Ksiądz Woźnicki dziękował Panu Bogu za ten fakt.

Dzień później dzieląc tą radość napisałem do Księdza Dariusza Kowalczyka SDB wiadomość, w której m.in. informowałem Kapłana o tym, iż i ja dziękowałem Panu Bogu za przyjęcie przez Księdza Dariusza sub conditione Święceń kapłańskich (m.in przyjmując w tej intencji Komunię Św.)

W dalszej części maila, zadałem Księdzu Dariuszowi pytania, które jako “prostemu Kubie” pojawiły mi się po podjęciu informacji o przyjęciu święceń kapłańskich sub conditione drugiego z trzech Salezjanów odprawiających tylko i wyłącznie Mszę Św. w rycie rzymskim.

Zadałem Kapłanowi nurtujące mnie pytania:
“Co sprawiło, że spośród trzech Księży Salezjanów składających tylko i wyłącznie Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim święcenia kapłańskie sub conditione przyjelo tylko dwóch Księży?
Co stanęło na przeszkodzie aby 16 maja br. z rąk Bp. Richarda Williamsona Święcenia Kapłańskie sub conditione przyjął Ksiądz Michał Woźnicki? 
Dlaczego o tej możliwości nie poinformowali Księża (Ksiądz i Ksiądz Jacek) Księdza Woźnickiego?
(…)
Dalsze pytania dotyczą mnie- nas wiernych.
Co mi jako wiernemu, nam jako wiernym uczęszczającym na Msze Św. sprawowane przez Księdza Woźnickiego czynić trzeba aby uzyskać sub conditione Sakrament Bierzmowania?
W moim przypadku pytanie jest zasadne również jeśli chodzi o Sakrament Chrztu (byłem chrzczony w 1972 r.) 
Do kogo mam, mamy się zwrócić, kogo i na jaki sposób prosić, jakie wymogi spełnić?”

Mam nadzieję, że uzyskam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Wiem, że te pytania nurtują też innych wiernych.

Jakub Zygarłowski