Nagonki na Księdza ciąg dalszy: oskarżenie o rasizm.

04.11.2022 r. w pierwszy piątek miesiąca Ksiądz Michał Woźnicki SDB po modlitwie południowej u drzwi salezjańskiego wygłosił “Słowo z Wronieckiej: Nasze zmaganie (o przywrócenie Mszy Św.) jest piekłu obrzydłe” – do odsłuchania tutaj
Modlitwę południową w tym dniu zakłócał swoimi okrzykami Pan Zbigniew- pracownik salezjański.

Podczas wieczornej Mszy Św. w rycie rzymskim- podczas ogłoszeń- Kapłan odczytał zawiadomienie z Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto w Poznaniu o przesłaniu “aktu oskarżenia przeciwko WOŹNICKI MICHAŁ WITOLD, oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art 256 § 1 kk i art. 257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk”
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj

Wskazane w zawiadomieniu artykuły brzmią:
Art. 256. Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego
§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 257. Rasizm
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Po Mszy Świętej 04.11.2022r. Kapłan wygłosił Katechezę “O rodzajach grzechu” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj