Nieprawomocny wyrok eksmisji Kapłana, 22.12.2020 r.

8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia NMP Pan Mariusz Gotowski -Sędzia Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego pw. MB Wspomożenia Wiernych w Poznaniu przy interwencji ubocznej Miasta Poznań przeciwko “Michałowi Woźnickiemu” o opróżnienie lokalu mieszkalnego wydał w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wyrok:
1. nakazuje pozwanemu aby opuścił, opróżnił i wydał powodowi lokal składający się z dwóch pokoi i łazienki oznaczony numerem 23, położony na drugim piętrze budynku przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu
2. orzeka o braku uprawnienia pozwanego do zawarcia umowy o najem lokalu socjalnego.
3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 457 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwotę 240 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
4. zasądza od pozwanego na rzecz interwenienta ubocznego kwotę 240 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok nie jest prawomocny.

Kapłan po odczytaniu wyroku, wraz z wiernymi odmówił modlitwę aby te oświadczenia mogły się przyczyniać dla chwały Bożej i przywrócenia Mszy Św. w rycie rzymskim do naszego Salezjańskiego kościoła.
Komentując, Ks. Woźnicki powiedział: “My pamiętajmy i miejmy, że patronem nad tym wyrokiem jest nie masońskie oko ale ta w której datę ten wyrok był sporządzany Niepokalana Najświętsza Maryja Panna – ma ten wyrok w swoich rękach”

Odczytanie wyroku i odniesienie się do niego z 22.12.2020 r. Księdza Michała Woźnickiego SDB – do odsłuchania tutaj.
Odniesienie do wyroku Księdza Michała Woźnickiego SDB w ogłoszeniach z 24.12.2020 r.– do odsłuchania tutaj.