Wezwanie Kapłana na policję

22.12.2020 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas ogłoszeń odczytał wezwanie na policję “w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie w sprawie o wykroczenie z artykułu 116 kw. w związku z par. 25 ust.1 punkt 2 lit. a”.
Sprawa dotyczy przekroczenia zakazów i nakazów w związku z wprowadzonym stanem epidemii…

W ostatnim czasie wielu wiernych otrzymało podobne wezwania lub już była na policji składać wyjaśnienia.
Działania te są wynikiem bezprawnego, bezpodstawnego i niegodnego wzywania policji przez księży Salezjanów, którzy celowo wprowadzali w błąd funkcjonariuszy państwowych.
Tekst wezwanie odczytany przez Ks. Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj.
Relacja Ks. Michała Woźnickiego SDB z wizyty w dniu 29 grudnia na komisariacie – do odsłuchania tutaj.