O Ojcu Rydzyku; oraz “Praktyczne zasady kierowania duszami- przewodnik dla spowiedników”, Rozdział “Kierowanie Kapłanami”-fragment dot. zamiłowania do liturgii.

29.11.2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił kazanie, w którym Kapłan m.in mówił:

“Spokojnie o Ojcu Tadeuszu Rydzyku należy mówić: zwodziciel, uwodziciel, zwodziciel, macher. Nie jest możliwe, żeby po 31 latach (…) od założenia Radia Maryja (…) nic nie słyszeć o Mszy Św. w rycie rzymskim. (…)
mówienie, że w kościele są takie tendencje gdzieś tam, na zachodzie, że chcieliby rozwodnicy Komunię przyjmować, nam się sprzeciwiać temu. Warunkiem przyjmowania Komunii jest bycie w stanie łaski uświęcającej. Głosi Ojciec (Rydzyk) katolicką naukę. Rzecz, że nie mówi tego, do czego jest zobowiązany. Nie mówi o źródłach kryzysu, w jakim się struktury Kościoła znalazły, że tym powodem jest odstępstwo Rzymu od katolickiej wiary, że to Rzym nie broni katolickiej wiary…”

W dalszej części Kazania Ksiądz Woźnicki głosił słowo na podstawie kolejnego fragmentu książki ks. G. Honnay’a “Praktyczne zasady kierowania duszami- przewodnik dla spowiedników” odczytując z rozdziału “Kierowanie Kapłanami” m.in fragment dot. zamiłowania do liturgii.
Ks. Honnay pisze m.inKierownik winien oddziaływać na kapłana w tym sensie, by brał on sobie modlitwy Kościoła za podstawę swej pobozności, by w modlitwach tych brało udział jego ciało i duch, rozum i serce. Kościół zaprasza go na tę drogę trzema slowami: digne- attente – devote…
a) Godnie. Trzeba stosować się ściśle do rybryk… (…)
b) Uważnie. W szkole liturgji trzeba uważać, by się czegoś nauczyć… (…)
c) Pobożnie. Jakkolwiek uwaga nie pokrywa się z pobożnością, to jednak ją przygotowuje…”

Kazanie Księdza Michała Woźnickiego SDB z 28.11.2023r. “O Ojcu Rydzyku; oraz z przewodnika dla spowiedników Kapłanów: o zamiłowaniu do liturgii.”– do odsłuchania tutaj.