Odwołanie od umorzenia w sprawie naruszania i prześladowania kultu Bożego

20.11.2020 r. podczas ogłoszeń Ks. Michał Woźnicki SDB odczytał tekst “Zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie obrażania uczuć religijnych poprzez publiczne znieważanie przedmiotu czci religijnej i złośliwego przeszkadzania w publicznym wykonywaniu aktu religijnego podczas odprawianych przez Księdza Michała Woźnickiego SDB Mszy Św. w rycie rzymskim na terenie Salezjańskiego Domu Zakonnego w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9”.
Aktów tych dokonywali w głównej mierze Współbracia – Księża Salezjanie.
Ogłoszenia z 20.11.2020 r – do odsłuchania tutaj