“Pan do więzienia pójdzie za to zachowanie”

21.11.2020r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas ogłoszeń odniósł się do wypowiedzi
Ks. Jacka Bielskiego skierowanej dzień wcześniej do wiernego – autora niniejszej strony:

Ksiądz Jacek: idźcie do kościołów.
Wierny: No to jak będzie Msza przywrócona do kościoła- to pójdziemy się … (modlić)
Ksiądz Jacek: Pan… – do więzienia pójdzie, za to zachowanie.
Wierny: Za jakie zachowanie?
Ksiądz Jacek: Swoje
Wierny: Ale za co konkretnie?
Ksiądz Jacek: Za wszystko

Fragment ogłoszeń Ks. Michał Woźnicki SDB do odsłuchania tutaj